God prosjektering og planlegging sikrer et godt prosjekt. Fra venstre: Atle Hope, Morten Nilsen, Bjørn Erik Lutnes og Per Staalhane.

Prosjekter

Abicon utfører elektroinstallasjoner på alle typer prosjekter:

  • Nybygg
  • Rehabiliteringer
  • Ombygginger

Vi har lang erfaring med mange forskjellige kategorier næringsbygg – fra enkle kontorbygg til store industribygg og komplekse energisentraler. Prosjekter som ofte inneholder både elektroinstallasjon og automasjon.

Vi har god gjennomføringsevne, og legger vekt på kvalitet i alle ledd. Vi er kjent for å være en pålitelig entreprenør, og har mange kompetente medarbeidere med stå-på-vilje.

Abicon har gjennomført mange prosjekter siden selskapet ble etablert i 1996. De siste årene har vi vunnet anbudene på tre store prosjekter i størrelsesorden 35-50 mill. kroner:

Ett av de mest komplekse anleggene Abicon har levert er til Rolvsbukta energisentral. Byggherre for dette anlegget var Oslofjord Varme AS. Dette er et anlegg som leverer varme og kjøling til hele Fornebu-området. Sentralen kan lever inntil 36 MW varme og 20 MW kjøling. I dette prosjektet har Abicon levert og prosjektert følgende; høyspentanlegg, elektroinstallasjoner samt automasjonsanlegget. Mer informasjon om anlegget finner du her.

Abicon har alle nødvendige registreringer hos;
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Direktoratet for byggkvalitet.

Abicon dekker følgende områder:

Nordre Vestfold, Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo.