DSB

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Alle foretak som driver med arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr er pålagt registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret.

Abicon er registrert i dette registeret, mer om vår registrering finner du her.