Eikertun sykehjem

Eikertun sykehjem i Hokksund. Utvidelse av eksisterende sykehjem og ny legevakt.

Byggherre: Øvre Eiker Kommune
Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS
Rådgivende ingeniør elektro: Sweco Norge AS

Vår entreprise i dette prosjektet gjelder levering av alle elektro- og teletekniske anlegg.

Ferdigstilles i januar 2016.