Isovator

F-gass

Abicon elektro som selskap og våre varmepumpe montører er sertifiserte etter F-gass ordningen.

Hva er F-gass?
F-gasser eller drivhusgasser er alle typer gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten. Mens CO2 (R744), ammoniakk (R717) og propan (R290) er naturlig forekommende kuldemedier og miljøvennlige klimagasser, fremstilles fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) industrielt.
Les mer om F-gass her.

 

Her er Abicon sin godkjenning.
Sertikatnr 30379
Kattegori II