Hvorfor velge Abicon som leverandør

Abicon er en anerkjent leverandør og installatør av varmepumper. Vi har siden 2003 levert nærmere 2000 i vårt distrikt. De fleste av våre kunder er godt fornøyd med å ha fått lavere strømregning og bedre komfort.
Våre serviceteknikere og Abicon har myndighetsgodkjent F-gass sertifisering, for å håndtere de gassene som benyttes i varmepumper.

Samtidig kan vi gjøre det elektriske opplegget til varmepumpen slik at dere har én leverandør å forholde dere til.

Anerkjente merker
Vi har valgt å satse på Toshiba og Mitsubishi varmepumper. Dette er merker med god driftssikkerhet og som vi har lang og god erfaring med. Abicon selger kun varmepumper fra autoriserte importører og varmepumper som tilfredsstiller de klimatiske forholdene her i Norge.

Service
Abicon utfører service på alle typer varmepumper – selv om det ikke er vi som har installert dem. Det er anbefalt fra leverandør at det tas en service på varmepumpen hvert annet år. Manglende service og vedlikehold kan redusere ytelsen med inntil 60 prosent. I tillegg anbefaler vi at det tas en service på pumpen før garantien utløper.

Bedriftskunder har muligheter for en utvidet garanti utover ett år, om det tegnes en servicekontrakt.

Abicon_16634

 

Utskifting av gammel varmepumpe
Dersom du ønsker å skifte ut din gamle varmepumpe, demonterer og leverer vi den vederlagsfritt til godkjent mottak, om du kjøper ny pumpe av oss.

Finansiering
Vi tilbyr finansiering av varmepumpen gjennom Resurs Bank. Les mer om dette tilbudet her.

 

Les mer om Toshibas produkter;

toshibalogo

 

Les mer om Mitsubishis produkter;

rrhafyi3tsmthglev5hqcq