Kongsberg teknologipark AS

Rammeavtale Kongsberg Teknologipark

Abicon har hatt en rammeavtale med Kongsberg Teknologipark siden 1996.

Vi leverer alt innen automasjon og høyspentinstallasjoner, samt mer ordinær elektrikerservice til parken. I tillegg har vi vakt- og beredskapsordninger med 24/7-tjeneste. Vi har også lang erfaring med energimålesystemet til Kongsberg Teknologipark.

De 40 høyteknologiselskapene i Kongsberg Teknologipark omsetter årlig for rundt 30 milliarder kroner, og sysselsetter til sammen 5.500 personer. I løpet av ett år har parken 50.000 besøkende.

Kongsberg Teknologipark omfatter to ulike områder i Kongsberg; Kirkegårdsveien og Arsenalet på Kongsgårdsmoen – med et areal på til sammen 325.000 kvadratmeter.