Nettservice – målerbytte

Abicon har flere medarbeidere med lang erfaring med elektriske forsyningsanlegg. Vi har siden starten hatt nettselskaper og industribedrifter med høyspentanlegg og måling som kunder.

Abicon har vært leverandør til EB Nett på utskifting av eksisterende og montering av nye målere siden 1999. I 2013 gjennomført vi et pilotprosjekt med utskifting av 1500 målere. Vi har nå en rammeavtale med EB Nett.

I 2012 gjennomførte vi et prosjekt for Skagerak Nett med utskifting av ca 5000 målere i Vestfold.

AMS – Smarte strømmålere

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Enkelte husstander og bedrifter har allerede fått installert de nye smarte målerne, og de aller fleste nettselskapene vil trolig ha startet utrullingen innen utgangen av 2015.

Abicon har god erfaring fra prosjekter med massutskifting av strømmålere og satser på å være en leverandør av installasjonstjenester i slike prosjekter.

Vi har i mange år vært leverandør til Eneas Energy. Denne jobben har bestått av ombygging av strøminntak til fellesmåling, og utskifting til internmålere med fjernavlesning i næringsbygg og kjøpesenter. I tillegg har vi hatt en del oppdrag på kontroll, samt drift og vedlikehold av eksisterende anlegg. Abicon har også utført en del energiøkonomiseringsprosjekter for Eneas sine kunder.

På høyspentsiden leverer vi nettstasjoner, transformatorer, koblingsanlegg og kabelanlegg. I tillegg er vi med på å drifte av flere høyspentanlegg for kunder som har anleggs- eller områdekonsesjon for Norges vassdrags- og energidirektorat. I den forbindelse har vi også vakt- og beredskapsordninger.