Knut Berg Domaas i BAMA berømmer Abicon for rask respons, da de ble rammet av en kraftig brann i 2009.

Reddet bananer verdt 12-15 mill. kroner

– Abicons raske innsats reddet bananer verdt 12-15 mill. kroner, da vi ble rammet av en kraftig brann i 2009, sier Knut Berg Domaas i BAMA.

Tidlig på morgenen 5. oktober 2009 gikk brannalarmen i bygget hvor BAMA har et stort bananmodningsanlegg i Oslo. En kraftig brann, som kunne sees over hele byen, truet 30.000 kasser med bananer, verdt 12-15 mill. kroner. Strømmen forsvant, og bygget måtte evakueres snarest mulig. Fire timer tok det før de ansatte slapp inn igjen i bygningen, og brannen varte i hele fire dager!

– Noe av det første jeg gjorde når alarmen gikk, var å ringe Per Staalhane i Abicon. Takket være deres raske reaksjon og en hel gjeng med elektrikere, klarte vi å få i gang igjen strømtilførselen og kjølingen i modningsrommene i løpet av dagen. To kraftige, mobile aggregater ble anskaffet, og det ble boret nye kanaler gjennom betongveggene for midlertidige strømkabler. Vi var tilbake til ca. 60 prosent drift i 15-tida på ettermiddagen, og klokka 22.30 var vi i full drift igjen, forteller Knut Berg Domaas i BAMA.

– Det var uvurderlig å ha Abicon-teamet med på laget, når vi ble rammet av noe slikt. Per kjenner dessuten vårt elektriske anlegg i detalj, siden han hadde vært med på å installere det i sin tid, sier Berg Domaas.

– Vi vil naturligvis hjelpe alle våre kunder så godt som mulig om de blir rammet av noe slikt som BAMA. Og vi strekker oss enda litt lenger for de kundene som har serviceavtale, sier avdelingsleder Per Staalhane i Abicon.

Knut Berg Domaas i BAMA er kjempefornøyd med oppfølgingen han får fra Abicon elektro.

Knut Berg Domaas i BAMA er kjempefornøyd med oppfølgingen han får fra Abicon elektro.