Sellihca

Abicon er registrert og kvalifiserte som leverandør til energibransjen gjennom Sellihca.

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

Her er vårt godkjenningsbevis.