Skiftet 553 lyskilder til LED – strømforbruket nesten halvert

Kongsberg Teknologipark har nylig investert ca. 3 mill. kroner i å bytte fra tradisjonelle gassutladningslamper til LED-lamper i et stort industribygg. Strømforbruket blir nesten halvert, og selskapet sparer dermed ca. 1 mill. kroner i strømkostnader pr. år.

Det er selskapets store industribygg, som blir kalt «Arsenalet», som har oppgradert til LED-lamper.

Varmgang i damparmatur
– Bakgrunnen for at Kongsberg Teknologipark skifter til LED-armatur var varmgang i en 400W damparmatur. Nærmere undersøkelser viste at flere av disse hadde skader fra varmgang, og armaturene tilfredsstilte da ikke våre sikkerhetskrav. Som strakstiltak ble det montert jordfeilbrytere mens prosjektering av nytt lysanlegg startet, sier sakkyndig driftsleder Kjetil Haugen i Kongsberg Teknologipark.

553 armaturer byttet
– Og så begynte vi å se på alternativer og innhentet priser på LED-belysning til erstatning for alle 400W damparmaturene. De tidligere armaturene var montert i par med en 400W(hvit) og en 250W(gul) armatur. I snitt hadde hvert lyspunkt et energibehov på 325W, pluss det forkoblingutstyret krever. De nye LED-armaturene har et effektbehov på i underkant av 200W pr. armatur, inklusiv forkoblingsutstyret. Til slutt bestemte vi oss for å bytte ut i alt 553 armaturer, sier han.

Spennende prosjekt
– Teknologiparken tok kontakt for å få priset og prosjektert et bytte til LED-lamper, og sammen med Glamox gjorde vi prisberegninger som viste at det var mye penger å spare, sier prosjektleder Lars Marius Hvambsahl i Abicon elektro.

Avansert komposittproduksjon
Arsenalet har en grunnflate på nesten 30.000 kvadratmeter, og huser blant annet Kongsberg Gruppens avanserte komposittproduksjon til egne missiler og Luftforsvarets kommende kampfly – F-35. Om lag to tredjedeler av arealet ble berørt av utskiftingsprosjektet, da LED-armaturer kun er byttet i verkstedhaller der det er høyt under taket og der 400W damparmaturer var benyttet. Produksjonslokalene har lyset stående på så mye som 5500 timer i året, fordi det kjøres en to-skiftløsning.

Mindre kjølebehov
Produksjonslokalene på Arsenalet har i store deler av året et varmeoverskudd. Innføring av LED-belysning fører til at varmeoverskuddet blir mindre, og effektbehovet for å kjøle lokalene vil bli redusert. Dette er ikke regnet inn i kostnadsbesparelsen.

Fem års garanti
– Vi har også fått fem års garanti på LED-lampene fra Abicon elektro. De vil, sammen med Glamox dekke selve produktet og kostnader knyttet til utskiftingen av defekte produkter, inklusive liftleie og lignende i fem år, sier fagingeniør/prosjektleder VVS Roar Clausen i Kongsberg Teknologipark.

 Mindre vedlikehold

I tillegg til innspart energi, er det også et betydelig beløp i innsparte vedlikeholdskostnader, da de tidligere lyskildene måtte byttes langt oftere. LED-lampene har en beregnet levetid på hele 90.000 timer. Inntjeningstiden på prosjektet er på litt over tre år, når man summerer beregnet innsparte vedlikeholdskostnader og selve energibesparelsen.

Skepsis til LED

Brukerne av produksjonslokalet på Arsenalet var noe skeptiske til å bytte til LED. Noen mente at dette ville gi et skarpt, blått og ubehagelig lys. Det ble også uttrykt skepsis til at armaturene ikke hadde både hvitt og gult lys, men kun hadde samme farge i alle.

– Derfor ble det kjørt en testperiode i en mindre hall, før prosjektet ble bestemt gjennomført. Armaturene har nå vært oppe i deler av bygningsmassen i ca. 3-4 måneder og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Operatører i maskinsaler har gitt tilbakemelding om at det nye lyset er mer behagelig å jobbe i, sier sakkyndig driftsleder Kjetil Haugen i Kongsberg Teknologipark.