Sørby Gartneri, Vestfossen.

Sørby Gartneri

Sørby Gartneri i Vestfossen er et gartneri som dyrker blomster. Vebjørn leverer mange julestjerner til flere store blomsterkjeder.

Vi har hatt installasjon i de siste utvidelsene av gartneriet samt installasjon i det nye fyranlegget. I tillegg til dette har vi service og vedlikehold av de elektriske anleggene i gartneriet.