Automasjon

Abicon har erfaring med alt fra store prosjekter som naturgassanlegg og energisentraler, til logiske styringer av maskiner og enklere reguleringsoppgaver. Vi bistår selvfølgelig med god oppfølging og service i etterkant.

Automasjonsavdelingen har bred kompetanse på styringer innen mange forskjellige anvendelsesområder. Vi leverer hele verdikjeden, fra prosjektering, installasjon, programmering til igangkjøring. Vi kan også levere enkeltelementer, som for eksempel automasjonstavler.

Vi utfører også serviceoppdrag på anlegg vi selv ikke har levert.

Vennligst ta kontakt om du ønsker et tilbud.