Rammeavtaler

Abicon har rammeavtaler med flere titalls selskaper. Dette er avtaler som sikrer kunden leveranser etter vilkår som er avtalt på forhånd. Forhold som timepriser, materialpåslag, andre godtgjørelser og faktureringsrutiner er avtalt, og det er kun uttak av tjenester som blir fakturert. En rammeavtale vil også sikre kunden prioritet.