Forsyningsanlegg

Abicon har flere medarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring med elektriske forsyningsanlegg. Vi har siden starten i 1996 hatt nettselskaper og industribedrifter med høyspentanlegg og måling som kunder. Vi har gjort en rekke omfattende installasjoner og anlegg i løpet av disse årene. 

På høyspentsiden leverer vi nettstasjoner, transformatorer, koblingsanlegg og kabelanlegg. I tillegg er vi med på å drifte av flere høyspentanlegg for kunder som har anleggs- eller områdekonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat. I den forbindelse har vi også vakt- og beredskapsordninger.