Prosjektering

God prosjektering av et elektrisk anlegg er viktig av flere årsaker. Kvalitetssikring står helt sentralt for å sikre at det ferdige anlegget oppfyller alle krav i for eksempel: Maskindirektivet, Forskrift om elektriske anlegg, NEK 400 etc. Prosjektgjennomføringen blir dermed mer rasjonell, og du som byggherre får en mest mulig kostnadseffektiv løsning.

Vi i Abicon har solid kompetanse på prosjektering av alle typer anlegg. Vi benytter i hovedsak BIM-verktøy(Bygningsinformasjonsmodellering) i prosjekteringen.

Ta kontakt for en samtale eller et uforpliktende møte.