Elbil lading

Det ruller i dag over 130 000 elektriske biler på norske veier. Bilene må lades jevnlig, og det er et stort behov for flere tilpassede ladeuttak.  

Lading av elbiler representerer en ny type belastning i de fleste elektriske anlegg, fordi belastningen er langvarig og høy. Utstyret plasseres ofte i et miljø som gjør at det er utsatt for mekaniske belastninger, samt vanninntrenging.  

Det er fastsatt en egen standard med krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler, og vi i Abicon kan gi råd og veiledning slik at du får en optimal og sikker installasjon.