El-sjekk

Nesten halvparten av brannene i norske boliger er på en eller annen måte knyttet til elektrisitet. Årsaken er ofte feil bruk av eller feil ved elektriske apparater, men like mange branner starter på grunn av feil i det elektriske anlegget.

En grundig sjekk av det elektriske anlegget kan derfor være en billig forsikring mot alvorlige hendelser og i verste fall tap av liv. Vi anbefaler at det elektriske anlegget ettersees av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert femte år.

Vi tilbyr deg en El-sjekk, hvor hele det elektriske anlegget blir sjekket. Vi lager en rapport som enkelt forklarer hva som er feil og bør/må korrigeres.

Husk at du som huseier har ansvaret for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand.

Flere forsikringsselskaper tilbyr rabatt på husforsikringen om du utfører en El-sjekk.