Internkontroll

Alle norske foretak er pålagt internkontroll i tråd med den såkalte Internkontrollforskriften. Dette betyr at eier og bruker av bygg har ansvar for at det blant annet blir utført systematisk kontroll med foretakets elektroanlegg. God internkontroll kan redusere muligheten for kostbare driftsavbrudd.

Abicon har lang erfaring med å etablere systemer for å tilfredsstille det nevnte forskriftskravet. Vi bruker et web-basert system som leveres av Norik, og som gir en enkel, men detaljert oversikt over status – gjerne for flere bygg.

Norik Web inneholder følgende:

  • Kontrolloversikt • Sjekklister • Avvikslister • Kontrollskjema • Bildedokumentasjon • Ulike rapporter • Statistikker • Måleresultater • Kontrolldokumentasjon • Historikk

Kontakt oss for en gjennomgang av ditt behov og hvordan vi kan hjelpe deg til å tilfredsstille myndighetskravene som gjelder for din virksomhet.

Termografikontroll
Abicon har god erfaring med å bruke termografikontroll av det elektriske anlegget som et forebyggende tiltak. Dette kan hindre branntilløp, uønsket driftsstans og store materielle skader. Dokumentasjon fra denne kontrollen kan legges inn i internkontrollsystemet Norik.