Prosjekter

Abicon utfører elektroinstallasjoner på alle typer prosjekter – nybygg, rehabiliteringer og ombygginger – fra enkle kontorbygg til store industribygg og komplekse energisentraler. Prosjekter som ofte inneholder både elektroinstallasjon og automasjon.

Vi har god gjennomføringsevne, og legger vekt på kvalitet i alle ledd. Vi er kjent for å være en pålitelig entreprenør, og har mange kompetente medarbeidere med stå-på-vilje.

Abicon har gjennomført mange prosjekter siden selskapet ble etablert i 1996. De tre største prosjektene Abicon har gjennomført de seneste årene er:

Nytt hovedkontor for FMC Kongsberg Subsea, Kongsberg, ca. 45 mill. kroner ex.mva. – overlevert 2010

Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups plass 4, ca 32 mill. kroner ex. mva. – overlevert juli 2014

Krona – Kongsberg kultur og kunnskapssenter, ca 52 mill. kroner ex. mva. – overlevert juli 2015

Abicon har alle nødvendige registreringer hos: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Direktoratet for byggkvalitet. Abicon dekker følgende områder: Nordre Vestfold, Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo.