Byggautomasjon

Abicon har levert mange gode løsninger innen byggautomasjon – både når det gjelder nye og ombygging av eksisterende anlegg.

Web-baserte løsninger gjør at vi enkelt kan samkjøre byggets tekniske anlegg, og oppnå optimal drift av varme, ventilasjon, kjøling og lysstyring.

Riktige automasjonsløsninger er en forutsetning for å oppnå et best mulig innemiljø og maksimal energiutnyttelse. Med sentral driftskontroll (SD-anlegg) og energioppfølgingssystem (EOS) kan man lese, varsle, avdekke og identifisere endringer i energibruken. Slike systemer er med andre ord uvurderlige analyseverktøy, som gjør detaljert energiledelse mulig.

Aktiv bruk av disse verktøyene gjør at du kan redusere energibruken med 10 til 15 prosent.

Abicon har kompetanse til å ta rollen som systemintegrator – eller ITB-ansvarlig (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner). Dette sikrer god oversikt og et betjeningsvennlig SD-anlegg.

Abicon elektro, og vårt søsterselskap SAAS Prosjekt, tilbyr tjenester innen hele spekteret, og teknikere som har lang erfaring med å finne gode løsninger.

Abicon elektro er både Siemens Solution Partner og Citect Integration Partner.

Ta kontakt for et uforpliktende møte.