Nytt sikringsskap

Har du et sikringsskap som ikke er tilpasset dagens bruk, så anbefaler vi deg en oppgradering til dagens norm. Gamle skrusikringer med dårlig tilskrudde sikringslokk, kan gi varmgang, kortslutning og i verste fall føre til brann. Vi anbefaler også utskifting av gamle automatsikringer uten integrert jordfeilbryter.

Et nytt eller ombygd sikringsskap er bedre tilpasset dagens behov, med flere elektriske apparater enn hva som var vanlig på 60-70-tallet. Du får plass til flere kurser, og får også jordfeilbrytere og overspenningsvern som kan forhindre at lynnedslag og overspenning på nettet forårsaker skader på kjøleskap, fryser, TV, PC og annen elektronikk i boligen.

Husk at du som huseier har ansvaret for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand.

Ring oss for å få et tilbud på ombygging av sikringsskapet.

Samtidig med ombygging av sikringsskapet, anbefaler vi en gjennomgang av resten av det elektriske anlegget.