Belysning

Riktig belysning på riktig sted er viktig av flere årsaker, og det er mange forhold som skal tas i betraktning ved planlegging og installasjon av belysning.

De spesifikke forholdene for belysning på kontorer, i industrien, i helseinstitusjoner, på skoler og utendørs er alle forskjellige. Vi har kunnskap om hvilke hensyn som må tas, og hvilke løsninger som kan velges.

LED-teknologien er i stadig utvikling, og vi følger med for å kunne gi deg de beste og mest energieffektive løsninger.

Ta kontakt for å se hvilke løsninger vi kan finne for ditt prosjekt.