EKOM

Abicon har i en årrekke gjennomført flere store EKOM-prosjekter innen både offentlig og privat sektor. Slike installasjoner omfatter forskjellige typer nettverks- og kablingssystemer – samt trådløse systemer.

Abicon er autorisert EKOM-installatør (ENA) av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Vi har alt nødvendig utstyr for installasjon, og feilsøking i datanett – enten det er kobber, fiber eller trådløst.

Vi leverer komplett dokumentasjon i henhold til norske standarder, med tilhørende systemgaranti.

Vi følger nøye den teknologiske utviklingen rundt sammensmeltingen av tele- og datakommunikasjon.

Abicon leverer:

  • Brann- og innbruddsalarmer
  • Adgangskontrollsystemer
  • Videoovervåking
  • Sikkerhetssystemer
  • Nødlyssystemer