LED-lys

Skiftet 553 lyskilder til LED – strømforbruket nesten halvert

Kongsberg Teknologipark investerte ca. 3 mill. kroner i å bytte fra tradisjonelle gassutladningslamper til LED-lamper i et stort industribygg. Strømforbruket ble nesten halvert, og selskapet sparer dermed ca. 1 mill. kroner i strømkostnader pr. år.

Det er selskapets store industribygg, som blir kalt «Arsenalet», som har oppgradert til LED-lamper.

Varmgang i damparmatur – Bakgrunnen for at Kongsberg Teknologipark skifter til LED-armatur var varmgang i en 400W damparmatur. Nærmere undersøkelser viste at flere av disse hadde skader fra varmgang, og armaturene tilfredsstilte da ikke våre sikkerhetskrav. Som strakstiltak ble det montert jordfeilbrytere mens prosjektering av nytt lysanlegg startet, sier sakkyndig driftsleder Kjetil Haugen i Kongsberg Teknologipark.

553 armaturer byttet – Og så begynte vi å se på alternativer og innhentet priser på LED-belysning til erstatning for alle 400W damparmaturene. De tidligere armaturene var montert i par med en 400W(hvit) og en 250W(gul) armatur. I snitt hadde hvert lyspunkt et energibehov på 325W, pluss det forkoblingutstyret krever. De nye LED-armaturene har et effektbehov på i underkant av 200W pr. armatur, inklusiv forkoblingsutstyret. Til slutt bestemte vi oss for å bytte ut i alt 553 armaturer, sier han.

Spennende prosjekt – Teknologiparken tok kontakt for å få priset og prosjektert et bytte til LED-lamper, og sammen med Glamox gjorde vi prisberegninger som viste at det var mye penger å spare, sier prosjektleder Lars Marius Hvambsahl i Abicon elektro.

Avansert komposittproduksjon Arsenalet har en grunnflate på nesten 30.000 kvadratmeter, og huser blant annet Kongsberg Gruppens avanserte komposittproduksjon til egne missiler og Luftforsvarets kommende kampfly – F-35. Om lag to tredjedeler av arealet ble berørt av utskiftingsprosjektet, da LED-armaturer kun er byttet i verkstedhaller der det er høyt under taket og der 400W damparmaturer var benyttet. Produksjonslokalene har lyset stående på så mye som 5500 timer i året, fordi det kjøres en to-skiftløsning.

Mindre kjølebehov Produksjonslokalene på Arsenalet har i store deler av året et varmeoverskudd. Innføring av LED-belysning fører til at varmeoverskuddet blir mindre, og effektbehovet for å kjøle lokalene vil bli redusert. Dette er ikke regnet inn i kostnadsbesparelsen.