BAS

Arbeidsoppgaver 
– Installasjon og rehabilitering i bolig, kontor- og industribygg
– Driftsansvar på prosjekter
– Sluttkontroll
– Gruppeleder/arbeidsleder for montører, lærlinger og eventuelle underentreprenører
– Sikre at prosjekter gjennomføres etter oppsatte målsetninger (tid, bemanning, kvalitet)
– Ha god oversikt over logistikk, materialer og utstyr
– Foreta bestillinger av materiell

Kvalifikasjoner
  – Erfaring som Bas fra tidligere prosjekter/arbeidsgivere
  – Erfaring fra prosjekt
  – God forståelse i å lese tegninger
  – Evne til å jobbe godt i team
  – Kommunisere tydelig
  – Motivere medarbeidere
  – Engasjert
  – Førerkort
  – Norsk språk – både muntlig og skriftlig
  – Mestre engelsk muntlig

Utdanning
– Fagbrev elektriker
– 5 års arbeidserfaring som elektriker

Datakunnskaper
– Generelt gode PC ferdigheter
– Må kunne bruke smarttelefon i arbeidet
– Evne til å sette seg inn i og kunne bruke de datasystemer som er relevante for stillingen

Egenskaper
– Evne til å jobbe selvstendig og i team
– Problemløser
– Strukturert
– Gode samarbeidsevner
– Pålitelig

Vi tilbyr
– Ordnede og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
– Ordnede pensjons- og forsikringsordninger
– AFP ordning
– Servicebil / privat bilordning etter nærmere avtale
– Tiltredelse etter avtale