Elbil lading

Viktig med riktig kapasitet

Behovet for ladepunkter stiger i takt med økningen i antall elbiler i Norge. Og jo flere som ønsker å lade bil i for eksempel borettslag eller sameier, jo viktigere er det at anlegget har riktig kapasitet og er sikkert i bruk.

– Lading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, og vi i Abicon kan gi råd og veiledning om hva som er smart og hva som er rene forskriftskrav, sier prosjektleder Morten Nilsen.

– Vi har opparbeidet oss god kompetanse på ladeanlegg for elbiler. Ett våre nyeste anlegg er på Union brygge i Drammen. Dette er et anlegg med tilsammen 41 ladere.

Kunden har valgt et system fra Zaptec, som har innebygget effektstyring og innsamling av måledata via en webløsning. Dette gir god oversikt for regnskapsfører i borettslag og sameier.

– Det er verdt å merke seg at med en ladestasjon kan du lade bilen din med en ladestrøm på opptil 32A. Dette tilsvarer ca. 35 km pr. ladetime på 230V 1-fase lading. Har du et 400V anlegg kan du lade med 110 km pr. ladetime. I tillegg har en ladestasjon en del innebygde sikkerhetsfunksjoner og kommuniserer med bilen slik at ladingen skjer på en sikker og trygg måte, sier Morten Nilsen.