Flesberg skole

Den nye Flesberg skole

Prosjektet hadde oppstart sommeren 2018.

Skolens 8000kvm inkluderer svømmehall, idrettshall, garderober, bibliotek, klasserom, kantine og kontorer. Den består av totalt fem bygg: fire bygningsdeler som kyttes sammen via «hjerte», den femte bygningsdelen som står i midten. Skolen er bygget for elever fra 1 til 10 klasse.

Bygget er av massivtre. Flesberg kommune ønsket å utvikle en miljøvennlig og energieffektiv skole samtidig som det skulle benyttes kostnadseffektive løsninger. Blant annet var målet å få til en reduksjon i klimagassutslipp fra byggematerialer med minst 50 prosent, og ett av de viktigste tiltakene for å nå dette målet var å bygge skolen i trekonstruksjon, eller såkalt massivtre, i stedet for eksempelvis i betong. Håkon Storhaug forteller at det for Abicon sin del førte til mindre støy på arbeidsplassen og at det er lett å jobbe med, siden man kan feste ting over alt.

Abicon elektro har hatt entreprisen på alt av elektroinstallasjon og byggautomasjon. Og vært totalleverandør på det elektriske inklusive SD- og automatikk.
Prosjektleder Thoresen forteller at det i gjennomsnitt jobbet 10-12 elektrikere der.

Det spesielle med dette prosjektet er at alt er tilkoblet samme bussystem (KNX). Det er benyttet Tuneable White armaturer i alle rom for læring som er klasserom, grupperom og noen amfi. Lyset endrer seg i løpet av dagen og tiden på døgnet. Tunable white lampene skal bedre læringsmiljøet. Om morgningen er det energilys frem til kl.10 (6000 kelvin) og det er da ikke mulig å overstyre lyset. Fra kl.10 er det normal belysning (4000 kelvin), men man kan da justere fargetemperaturen selv etter behov. I hvert klasserom har de en byter med tre knapper for dette, energilys, standard lys og dempet belysning. Ved midnatt låser den seg til energilys igjen.

Hvordan vi sover, føler oss og presterer blir påvirket av riktig lys til riktig tid. Human Centric Lighting (HCL) har derfor god effekt når det tas i bruk. Humøret og aktivitetsnivået vårt blir stimulert av dagslyset. Egenskapene til det kunstige lyset er viktig når vi tilbringer tid innendørs. Ved å bruke Glamox HCL kan det gi bedre ytelse ved å øke konsentrasjonsevnen, gjøre deg mer våken og opplagt, som igjen kan bidra til at det gjøres færre feil i arbeidet. Nøkkelen ligger i at HCL stimulerer til den naturlige døgnrytmen som også gir økt velvære. 

De fasadene som er mest utsatt for sol har screens. På taket er det plassert en værstasjon, denne merker hvor sola er og hvor lyst det er. Værstasjonen styrer screenene på vinduene. Det er mulig å overstyre screenene fra en bryter i hvert rom. I tillegg er det overstyring ved brann eller kraftig vind, da går alle opp. 

Alle klasserom har hybrid ventilasjon (mekanisk og motorstyrte vinduer). Den naturlige ventilasjonen er vinduene som åpner og lukker seg. De skal ta unna for ventilasjonen, men i de tilfellene det ikke er nok hjelper ventilasjons aggregatet til. Windowmaster styrer vinduene og varmen i rommet via KNX. Dette bidrar til effektiv og bedre luftig som fører til et bedre inneklima.

Byggherre for prosjektet var Kongsberg kommunale eiendom.

Total entreprenør var Backe Stor-Oslo AS.

Her ser dere Merethe Halland, hun er ansatt i Flesberg kommune og er aktivitetskoordinator for alt som skjer i svømmehallen.
Hun styrer booking og resepsjon, og regulerer vanndybde samt temperatur på de to banene der dette er mulig dersom det kommer noen med spesielle behov.
Bildet under er fra hev/senk-styringen.  

Vi er stolte over å ha bidratt til at den nye skolen kunne åpne med flotte lyse og moderne lokaler.

Prosjektet ble ferdigstilt i august 2019.