Heggedal Torg

Det nye Heggedal torg

Prosjektet hadde oppstart i juni 2019 med utomhus arbeid og jording. Det er etter planen ferdigstillelse i september 2021.

Prosjektet består av trinn 1 og trinn 2, begge trinnene består av to bygg. Vi kan pr dags dato ikke si akkurat hvor stort dette er da de ikke er ferdige utomhus og mangler noen små bygg. Det vil også bli flere bygg på sikt, men det er ikke avklart utførelse og antall enda, sier prosjektansvarlig Cong.

Byggene består av bla. 58 leiligheter, næringsareal, butikk, kantine, bibliotek, cafe, multisal, kontorer, møterom og p-kjeller.

 

 

 

 

 

 

Abicon har utført elektroarbeid på alle leilighetene, fra felles areal til næringsareal. Byggene består av en energisentral, hovedtavle til byggetrinn 1 og 2, parkeringskjeller for beboere og handelstorg, utebelysning derav også opplegg til julebelysning, innbyggertorg for Asker kommune som inneholder: Helsestasjon, bibliotek, møterom, kontor, multisal og lager.

Det er også montert opp ca. 30stk elbilladere og tilrettelagt for ca. 60stk.

På det meste har vi vært oppe i 20 personer en periode. Akkurat nå i trinn 2 er vi 13 personer og blir færre etter hvert som vi ferdigstiller deler av trinn 2, forteller Cong.

Byggherre er Tandberg Eiendom.

Totalentrepenør er Strøm Gundersen.

Abicon sin entreprise har vært generell komplett elektroleveranse på prosjektet:

 • Brann
 • Nødlys
 • Port telefon
 • Strøm til branngardiner
 • Strøm til screens og markiser
 • Lys styring
 • Leilighets installasjon
 • Nærings installasjon
 • Data og fiber
 • Teleslynger
 • Hovedtavlerom
 • Energisentral