Åssiden vgs

Elektrobygg i alle regnbuens farger

Åssiden videregående skole åpnet sommeren 2017 et elektrobygg som er totalrehabilitert, og som skinner i alle regnbuens farger i mørket. Elektro- og nettverksjobben er levert av Abicon elektro.

– Det såkalte bygg B på 2440 kvadratmeter ble bygget i 1968 og hadde et dårlig inneklima, selv etter renovering av vinduene i 2009, forteller prosjektleder i Buskerud fylkeskommune Elisabeth Vestergård. – Nå er alt nytt, det var bare skallet av bygningskroppen som sto igjen, da vi begynte på gjenoppbyggingen i 2016.

– Vi har fått et bygg som tilfredsstiller TEK 10 og universell utforming. Alt teknisk er nytt – ventilasjon og nytt teknisk rom på taket samt nytt elektrisk anlegg. Nytt tak og total ny romløsning for å øke funksjonaliteten samt øke arealeffektiviteten. Med andre ord mye bedre romløsninger og lyse flotte undervisningsrom og et flott amfi.

– Både elever og lærere på elektro VG1 og VG 2, drøye 200 i tallet, får en helt annen hverdag her, sier hun fornøyd.

Tom Freddy Eriksen, som har vært Abicons anleggsleder på bygget forteller at noe av det som er spesielt med bygget er at det er lagt inn både 230 og 400 volts anlegg med up-to-date utstyr, siden elevene må lære å beherske begge typer anlegg under utdannelsen. – Bygget trenger mye strøm, så det måtte også byttes transformator for å møte det kravet, sier han.

Og så er det benyttet kun LED-lys i hele bygget. Utendørs er det lagt en stripe med LED-lys på 277 meter rundt bygget som skifter og lyser i alle regnbuens farger i mørket.