Krona – Kongsberg kultur og kunnskapssenter

Krona – Kongsberg kultur- og kunnskapssenter ligger på Vestsida i Kongsberg, og er blitt byens nye storstue.

Det nye bygget rommer Høgskolen i Sør-øst Norge, Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Norsksenter, folkebibliotek, høgskolebibliotek, tre kinosaler, et musikkteater og et BlackBox-teater, samt kontorer for Kongsberg kommune.

Abicons entreprise gjaldt prosjektering og levering av alle elektro- og teletekniske anlegg – en entreprise på ca. 50 mill. kroner – vår hittil største.

Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2015.

Byggherre: KKP Eiendom AS
Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS

Her kan du se en kort video som beskriver Krona og vårt oppdrag: Krona-video