Politihuset i Tønsberg

Det nye politihuset i Tønsberg

Sør-Øst politidistrikts nye hovedkvarter i Tønsberg ble tatt i bruk våren 2018. Kontorene er vegg-i-vegg med det tidligere politihuset, og er på nesten 4.700 kvadratmeter.

Bygget  skal huse den sentrale ledelsen av politidistriktet, som omfatter Vestfold, Telemark og Buskerud. 

Politidistriktets nye operasjonssentral ligger i det nye bygget, og her skal etter hvert også brannvesenets alarmsentral flytte inn.

Abicon elektro har hatt entreprisen på alt av elektro og datanettverk på det nye bygget, og prosjektleder Svend Brede Thoresen forteller om en kort og hektisk byggeperiode, fra en sped oppstart i august 2017, frem til overlevering allerede i januar 2018.

– Vi hadde på det meste 20 mann på prosjektet, sier Thoresen. – Vi er stolte over å ha bidratt til at det nye politihuset er blitt et bygg med flotte og lyse kontorlokaler.