Slik håndterer Abicon Elektro AS Corona (COVID-19)

Til våre kunder og samarbeidspartnere

I disse Corona-tider er det viktig å skape trygghet hos våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor å gi en oppdatering på hva slags forebyggende tiltak vi har tatt for å bevare våre oppgaver som arbeidsgiver og leverandør, basert på de råd og anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet.

I Abicon-organisasjonen. Per dags dato er organisasjonen ikke direkte rammet av virusutbruddet. Vi var tidlig ute med å innføre nye sikkerhetsrutiner og tiltak for å hindre smitterisiko, og så langt har dette fungert bra. Vi har enkelte medarbeidere i karantene for å være på den sikre siden, men ingen har pr. i dag fått påvist Corona (COVID-19).

Våre første tiltak har handlet om å beskytte våre medarbeidere mot smitte. Blant tiltakene vi har innført, er:

 

  • Ledelsen møtes regelmessig og er i beredskap, og alle ansatte er informert om å følge helsetiltakene
  • Hold deg til den avdelingen du hører til, og ikke reis på tvers av avdelinger, hvis du ikke må.
  • Unngå unødvendig samvær på lager, reis rett på byggeplass hvis mulig.
  • Alle registrerer seg inn og ut av lager og kontor via tag, så vi vet hvem som har vært innom hvor og når. Alle større byggeplasser gjør det samme, slik at vi vet hvem som har vært hvor til enhver tid.
  • Avdelingskontorer blir stengt for kunder, og leverandører. Hengt opp lapp ute med telefon nummer til kontaktperson inne.
  • Avlys alle møter med leverandører/ kjør de på Skype/Teams eller telefon møter
  • Alle som jobber ute hos kunder vasker seg med håndvask/ eller antibac mellom hvert besøk.
  • Antibac er plassert overalt, og vi har innført strenge regler for hygiene.
  • Til alle som jobber i Abicon Elektro, anbefaler vi håndvask min 10 ganger daglig.
  • Vi håndhilser og klemmer ikke andre

Lager og leveringsdyktighet.
Vi har per dags dato en tilfredsstillende styrke i alle ledd og sterkt fokus på leveringsdyktighet, og er godt rustet for tiden fremover:
Vi har gode samarbeidspartnere og grossister, og det er ingenting så langt som tyder på at vi ikke får påfyll av varer.
Bemanningssituasjonen er fortsatt god selv om dette kan endre seg fra dag til dag.
Vi skal gjøre vårt beste for å håndtere denne situasjonen for våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere, og vil følge situasjonen nøye.